Trading Management System (TMS)

By – On Kasım 18, 1995 – In Programlar With No comment
Trading Management System (TMS)

Dış Ticaret yapan firmaların, ihtiyaçları olan analiz ve raporları hazırlamalarında büyük kolaylıklar sağlayan bir satış/analiz/yönetim sistemidir.

Programın bölümlerinden ve yapabildiklerinden kısa bahsetmek gerekirse;

Ürün Bilgileri
Sistem de satmakta olduğunuz yada satınaldığınız tüm ürünler kayıtlı olacaktır. Bu ürünler kategorilendirilerek ürün ağacı oluşturulur.Ürün kategorilendirilmesi standart bir yapıda olmayıp programı kullanan kuruluş tarafından yapılacak olan değişikliklere açıktır.

Firma Bilgileri
Sistem bağlantıda bulunduğunuz tüm firma kayıtlarına sahip olacaktır. Bu firmaların sizden ne almak istedikleri yada hangi ürünü pazarladıkları bilgisi de bu kayıtlarda belirtilmektedir. Ayrıca firma bilgisi olarak adres ve telefon bilgilerinin yanında firmaya ait bir fabrika ve bir depo’ya ait adres ve telefon bilgileri de girilebilmektedir. Firma bilgilerini hızlı ulaşabilmeniz için locator sistemi ve filtre sistemi konulmuştur. Filtre sisteminde firmaları kategorilerine, ülkelerine yada diğer bazı bilgilerine göre filtreleyebilmekte ve kalan firmalarında belirtilen kriterlerdeki raporları alınabilmektedir. Bu bölümde özellikle hızlı satış yada satınalmaya yönelik “Bu ürünü nereye satabilirim?” yada “Bu ürünü nereden alabilirim?” tarzı sorularınıza cevap olacak raporlar çıkmaktadır.

Döviz Kurları
Sistem satış yada satınalma işlemlerini döviz üzerinden yaptığı için günlük döviz kurları sisiteme girilmektedir. Bu kurlardan herhangi birine ulaşabilmeniz için hızlı navigasyon ve filtreleme sistemleri mevcuttur.

Remote Control
Sistemin, özellikle yöneticilerin klavyeye dokunmaksızın raporları alabilmesini sağlayan yada raporların belirli peryotlarda ekranda otomatik değişmesini sağlayan bir alt yapısı da vardır.

Kontratlar
Satıcı firmalar ile yapılan kontratlar bu bölüme girilir. Burada hangi malzemelerden ne kadar yükleneceği, alış fiyatı, kaç vesaikte yükleneceği, ödemelerinin ne zaman ve miktarlarda yapılacağı gibi kritik bilgiler yeralır. Bu bilgiler doğrultusunda kontrat formu, kontrata ait yüklemelerin raporu, fabrikaya bu kontrattan kaynaklanan borç bilgisi gibi bilgiler yeralır.

Yüklemeler
Sistemin en yoğun akışının olduğu bölümdür. Burada yüklemenin hangi kontrata istinaden yapıldığı, hangi araç ile geldiği, gümrükçüsü, hangi gümrüğe girdiği, aracın hangi aşamada olduğu ve aşama tarihleri, ödemesinin hangi aşamada ve nasıl olacağı, tescili yapıldıysa tescil numarası, yüklü olan ürün bilgisi (ağırlığı, alış fiyatı, satış fiyatı) bilgileri yeralır. Malın satışı yolda gerçekleşir ise satınalan firmanın bilgileri de yükleme formuna girer. Böylece (yurtdışı firma ise) transit satış yada mal mukabili gibi satış şekillerinden biri uygulanabilir. Yükleme Bilgileri Formu sistemin temelinde tüm diğer modüllere hizmet eder. Bu modül bilgileri kullanılarak gümrüğe giren malların günlük, haftalık, aylık raporları alınabilir ve takipler buna göre yapılabilir. Ayrıca satılmamış (Açıkta) olan malların raporu çıkartılarak mal gümrüğe gelmeden hedef sektör araştırması yapılabilir.

Fiyat Analizi
Piyasadan alınan tüyolar yada gelen fakslardaki fiyat bilgileri bu havuza girilir. Daha sonrasında herhangi bir ürün için fiyat araştırması bu havuz üzerinden yapılabilir. Böylece aranan bir ürünün en uygun hangi şartlarda, hangi firmadan alınabileceğini hızlı bir şekilde tesbit edebilir, faks araştırmalarında kaybedeceğiniz zamanı daha verimli işlerde kullanabilirsiniz.

Kontrat Analizi
Tüm kontratların

 • 1. Hedeflenen, gerçekleşen, gerçekleşecek yüklemeleri
  2. Hedeflenen, gerçekleşen ödemeleri
 • tek bir ekranda analiz edilebilmektedir.

Vesaik Analizi
Şirketinizin haftalık hazırladığı uzun zaman alan raporları vesaik analizi sistemi ile tek bir çatı altında toplayabilir ve hepsinin düzenli olarak çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu sistem, rapor ları farklı veri ambarlarındaki bilgilerden toparlayarak çıkarttığı için kullanıcı hataları da kendini gösterecektir.

Güvenlik
Sistem tamamen şifre sistemi ile korunmaktadır. Ayrıca dataların çalınması durumu da gözönüne alınmış ve datalar’da özel bir teknik ile şifrelenmiştir. Kullanıcılar başka hiçbir program ile bu bilgilere ulaşamazlar.

Yeni imkanlar
Programın ilk tasarımı bundan dört yıl öncesine dayandığı için elinizdeki örnek birçok imkandan yoksundur.

 • 1. Elektronik posta hizmetleri programın içinde yeralan bir alt hizmet olarak sunulmuştur. Oysa bugün exchange ile bağlantı yapıp, teklifleri otomatik olarak sistemin göndermesi sağlanabilir.
 • 2. Aynı dönemde, henüz internetin performansı düşüklüğü ve internet üzeri uygulamalar henüz ilgi çekmediğinden bu bacağı da geride kaldı. Oysa şu anda şirkette gördüğünüz örnek yazılım birkaç gün içinde internette çalışabilecek hale getirilebilir. Böylece dünyanın neresine seyahat ederseniz edin, işlerinizin hangi aşamada olduğunu bir internet cafe bilgisayarından dahi takip edebilir ve hatta yönlendirebilirsiniz. Satınalma bilgilerini girmek için yurtdışı seyahatinizin tamamlanması gerekmez. Bulunduğunuz yerden kontrat bilgilerini girip, anında satıcıların portföyüne sokabilirsiniz. Yada satıcılar müşterilerinin yanında iken açıkta olan bir vesaiki satabilirler. Böylece şirkete gelmelerine bile gerek kalmaz.
 • 3. Yüklemelere eklenecek ufak bir değişiklik ile personelinizin prim hesaplamaları yapılabilir, böylece muhasebenin zamanından da kazanmış olursunuz.
 • Kazandıracakları

Genel anlamda programın siz yöneticilere ve dolayısı ile firmanıza kazandıracakları üç ana başlıkta özetlenebilir.

 • Hızlı Analiz İmkanı: Şirketlerde özellikle satış personelinin pazarlama için harcadığı eforun büyük bir kısmının araştırmalar esnasında kaybettiği düşündüğünüzde, sistemin, maliyetini ne kadar kısa zaman içinde kazandıracağını görebilirsiniz.
 • Kolay Bilgi Yönetimi: Şirketinizin tümünün, bu yönetim paketi ile idaresinin getireceği bir başka avantaj ise dosyalar arası geçişler yapmaksızın her bilginin filtre edilebilerek elinizin altında toplanması olacaktır. Böylece istediğiniz bilgiye tek seferde ve çok daha hızlı ulaşabileceksiniz.
 • İnsandan Bağımsız Sistem: Bu tür sistemlerin şirketlere getireceği en büyük katkılardan bir tanesi de insan bağımsız sistemlere gitmektir. Elbette personel ve insani ilişkiler her zaman varolacaktır. Ancak personelin bir şekilde yerinde olmayışı işlerin durmasına sebep oluyorsa sistemde bir hata var demektir. Herhangi bir sebep ile işe gelemeyen bir personelin (yetkiler dahilinde) tüm dosyalarına ulaşabilir, takip ettiği tüm işleri hızla devralabilirsiniz. Böylece sistem aksamaz. Aynı şekilde personeliniz işine döndüğünde hangi işinin ne aşamada olduğunu öğrenmek için fazla zaman kaybetmez.

Leave a Comment