Vezir Yönetim Sistemi

By – On Ekim 18, 1999 – In Programlar With No comment
Vezir Yönetim Sistemi

Vezir Yönetim Sistemi

Şirketlerin müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik hazırlanmış olan bir programdır. Şirketlerin genel ihtiyaçları birbirine çok benzer olduğu için arka ofis tarafından uygulamalar ortak ancak satış sistemleri bağımsız tanımlanmıştır. Çünkü satış sistemleri aynı sektörde aynı ürünü satan şirketler için bile çok farklılıklar göstermektedir.

 

Güncelleme Detayları

02/09/2000
* Bütçeler ana ve alt olmak üzere iki standart kategoride değerlendirilecek hale getirildi.
* Fatura indirimi yapılmadıysa teklif bölümü tamamen boş çıkar.

31/08/2000
* İndirim oranı 0 olan teklif raporlarında indirim bölümü basılmaz.

18/08/2000
* Bütçe harcamalarını DDE ile Excel üzerinden okuyabilmek için bir modül eklendi.

17/08/2000
* Departman tanımlarına muhasebe hesap planı ile ilişki kurabilmesi için plan kodu eklendi.

14/08/2000
* Hesap planını Excel’den okuyabilecek DDE modülü eklendi.

01/08/2000
* Kontratlara satış kontratı da eklendi.
* Yüklemelerin kontrat bağımsız yapılabilmesi sağlandı.

31/07/2000
* Dış Ticaret satış sistemi düzenlendi. Üzerinde yapılacak birkaç modifikasyondan sonra kullanılabilir konumda olacak.
* Teklif satışlarında opsiyon malzemelerin malzeme tanımlarındaki bağlantlı malzemelerden gelmesi sağlandı.
* Teklif hazırlamayı hızlandırmak amacıyla şirket tanımlarına satış ve ödeme koşulları bölümü eklendi.

26/07/2000
* Şirket hedeflerinin girişlerinin yapıldığı bölüm tamamlandı.

17/07/2000
* Bütçelerin Excel’e aktarımını sağlayan modül hazırlandı. Üzerinde birkaç modifikasyon ile hazır
olacak.

30/06/2000
* Teklif hesaplama metodu yenilendi. Teklif bazında indirim imkanı verildi.

29/06/2000
* Teklif Raporunda düzeltmeler yapıldı. Bilgilendirme
amaçlı malzemeler teklife eklenebilir hale getirildi.

27/06/2000
* Çalışanların doğum günlerini tüm şirket çalışanlarına hatırlatma sistemi eklendi. Aynı sistem doğum günü girilmiş diğer insanların doğum günlerini de hatırlatıyor.

25/06/2000
* Kontratlara ödeme koşulları ve satış koşulları eklendi.
* Kontratlara, satınalma kontrat raporu eklendi.
* Dış Ticaret satış formlarına ödeme koşulları ve satış koşulları eklendi.

24/06/2000
* Teklif satışlarına proje adı, açıklaması ve satış koşulları eklendi.
* Teklif satışlarına teklif raporu eklendi.
* Excel’den malzeme import ekranına birim kolonlarını okuma imkanı eklendi, firma seçim bug’ı çözümlendi.
* Malzemelere ürün sorumlusu eklendi.
* Malzeme ağacında ana dallara, alt dallara ve detay dallara ürün sorumlusu eklendi.

20/06/2000
* Kontratlara satınalma faturaları giriş imkanı eklendi.
* Kontratların toplam tutarı, fatura tutarı ve satır adetleri bilgileri eklendi.
* Kontrat renkleri düzeltildi.

18/06/2000
* Tüm faturaların girilebileceği ortak bir fatura havuzu oluşturuldu.

17/06/2000
* Dış Ticaret sistemi ile kontratlar arasında bağlantı kuruldu. Satışlar ile kontratlar ilişkilendirilebilir.

12/06/2000
* Malzeme kontrollerine Alış/Depo ve Depo/Satış oranlarını düzelten bölüm eklendi.
* Yurtiçi Satınalma işlemleri stok miktarlarına ekleme işlemlerini yapıyor.

08/06/2000
* Winfax programındaki adresler, isimler ve çalışanların bilgilerinin okunduğu elektronik import sistemi yerleştirildi.

Leave a Comment